Hoppa till huvudinnehåll

Kommunfullmäktige, 2023-02-28, §§42-95

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§42-95

Datum då anslaget publiceras

2023-03-13

Datum då anslaget avpubliceras

2023-04-04

Senast uppdaterad den 13 mars 2023