Kommunstyrelsen, 2019-11-19, §§339-366

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§339-366

Datum då anslaget publiceras

2019-11-27

Datum då anslaget avpubliceras

2019-12-19

Senast uppdaterad den 27 november 2019