Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsen, 2020-08-18, §§203-223, 225-237

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-08-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§203-223, 225-237

Datum då anslaget publiceras

2020-09-07

Datum då anslaget avpubliceras

2020-09-29

Senast uppdaterad den 7 september 2020