Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsen, 2020-10-20, §§282-302

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§282-302

Datum då anslaget publiceras

2020-11-09

Datum då anslaget avpubliceras

2020-12-01

Senast uppdaterad den 9 november 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: