Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsen, 2023-03-07, §§52-65

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§52-65

Datum då anslaget publiceras

2023-03-13

Datum då anslaget avpubliceras

2023-04-04

Senast uppdaterad den 13 mars 2023