Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2019-02-25, §§19-22

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2019-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§19-22

Datum då anslaget publiceras

2019-03-11

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-02

Senast uppdaterad den 11 mars 2019