Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2019-04-01, §§31-37

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2019-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§31-37

Datum då anslaget publiceras

2019-04-04

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-26

Senast uppdaterad den 4 april 2019