Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2019-04-29, §§45-51

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2019-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§45-51

Datum då anslaget publiceras

2019-05-10

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-03

Senast uppdaterad den 10 maj 2019