Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2020-03-16, §§25-33

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2020-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§25-33

Datum då anslaget publiceras

2020-03-19

Datum då anslaget avpubliceras

2020-04-10

Senast uppdaterad den 19 mars 2020