Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2020-06-15, §§81-89

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2020-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§81-89

Datum då anslaget publiceras

2020-06-17

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-09

Senast uppdaterad den 17 juni 2020