Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2020-08-31, §§96-101

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§96-101

Datum då anslaget publiceras

2020-09-08

Datum då anslaget avpubliceras

2020-09-30

Senast uppdaterad den 8 september 2020