Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2020-10-05, §§113-121

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2020-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§113-121

Datum då anslaget publiceras

2020-10-15

Datum då anslaget avpubliceras

2020-11-06

Senast uppdaterad den 15 oktober 2020