Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2021-02-15, §§18-25

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2021-02-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§18-25

Datum då anslaget publiceras

2021-02-23

Datum då anslaget avpubliceras

2021-03-17

Senast uppdaterad den 23 februari 2021