Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2021-04-19, §§38-42

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2021-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§38-42

Datum då anslaget publiceras

2021-04-22

Datum då anslaget avpubliceras

2021-05-17

Senast uppdaterad den 22 april 2021