Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2021-06-07, §§61-65

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§61-65

Datum då anslaget publiceras

2021-06-11

Datum då anslaget avpubliceras

2021-07-03

Senast uppdaterad den 11 juni 2021