Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2021-09-20, §§83-89

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2021-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§83-89

Datum då anslaget publiceras

2021-10-12

Datum då anslaget avpubliceras

2021-11-03

Senast uppdaterad den 12 oktober 2021