Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2021-10-04, §§90-95

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2021-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§90-95

Datum då anslaget publiceras

2021-10-12

Datum då anslaget avpubliceras

2021-11-03

Senast uppdaterad den 12 oktober 2021