Hoppa till huvudinnehåll

Kommunstyrelsens strategiska utskott, 2022-11-14, §§110-116

Organ

Kommunstyrelsens strategiska utskott

Sammanträdesdatum

2022-11-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen. Storgatan 43

Paragrafer

§§110-116

Datum då anslaget publiceras

2022-11-24

Datum då anslaget avpubliceras

2022-12-16

Senast uppdaterad den 24 november 2022