Kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-21, §§ 27-50

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§ 27-50

Datum då anslaget publiceras

2019-04-05

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-29

Senast uppdaterad den 5 april 2019