Kultur- och fritidsnämnden, 2019-04-25, §§§§ 51-67

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§§§ 51-67

Datum då anslaget publiceras

2019-05-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-27

Senast uppdaterad den 3 maj 2019