Kultur- och fritidsnämnden, 2019-05-23, §§68-84

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§68-84

Datum då anslaget publiceras

2019-06-05

Datum då anslaget avpubliceras

2019-06-28

Senast uppdaterad den 5 juni 2019