Kultur- och fritidsnämnden, 2019-09-26, §§102-111, 113-116, 119-122

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§102-111, 113-116, 119-122

Datum då anslaget publiceras

2019-10-03

Datum då anslaget avpubliceras

2019-10-25

Senast uppdaterad den 3 oktober 2019