Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och fritidsnämnden, 2020-09-24, §§63-77

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§63-77

Datum då anslaget publiceras

2020-10-09

Datum då anslaget avpubliceras

2020-10-31

Senast uppdaterad den 9 oktober 2020