Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-04-22, §§30-45

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-22

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§30-45

Datum då anslaget publiceras

2021-05-10

Datum då anslaget avpubliceras

2021-06-01

Senast uppdaterad den 10 maj 2021