Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-09-23, §§75-88

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§75-88

Datum då anslaget publiceras

2021-10-05

Datum då anslaget avpubliceras

2021-10-27

Senast uppdaterad den 5 oktober 2021