Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-10-28, §§46-67

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§46-67

Datum då anslaget publiceras

2021-11-10

Datum då anslaget avpubliceras

2021-12-02

Senast uppdaterad den 10 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: