Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och fritidsnämnden, 2022-11-24, omedelbar justering §§106

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§106

Ärenderubrik

Förvaltningsavtal - Palatset 2 (Stångebro och Saab Arena)

 

Datum då anslaget publiceras

2022-11-24

Datum då anslaget avpubliceras

2022-12-16

Senast uppdaterad den 24 november 2022