Hoppa till huvudinnehåll

Kultur- och fritidsnämnden, 2023-05-17, §§50-62

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen. Apotekaregatan 13C

Paragrafer

§§50-62

Datum då anslaget publiceras

2023-05-25

Datum då anslaget avpubliceras

2023-06-16

Senast uppdaterad den 25 maj 2023