Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Överförmyndarnämnden, 2020-06-17, §§44-55

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§44-55

Datum då anslaget publiceras

2020-06-26

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-19

Senast uppdaterad den 26 juni 2020