Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Överförmyndarnämnden, 2020-08-26, §§56-65

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§56-65

Datum då anslaget publiceras

2020-09-07

Datum då anslaget avpubliceras

2020-09-29

Senast uppdaterad den 7 september 2020