Hoppa till huvudinnehåll

Överförmyndarnämnden, 2023-05-17, omedelbar justering §§30

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarenheten S:t Larsgatan 41

Paragrafer

§§30

Ärenderubrik

Ansökan om samtycke till uttag

Datum då anslaget publiceras

2023-05-17

Datum då anslaget avpubliceras

2023-06-08

Senast uppdaterad den 17 maj 2023