Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-06-24, omedelbar justering §§108

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§108

Ärenderubrik

Ställningstagande till uppsägning av lägenhetsarrende med Tomteboda koloniförening

Datum då anslaget publiceras

2020-06-25

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-17

Senast uppdaterad den 25 juni 2020