Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-03-24, §§49-62, 64-74

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§49-62, 64-74

Datum då anslaget publiceras

2021-04-06

Datum då anslaget avpubliceras

2021-04-28

Senast uppdaterad den 6 april 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: