Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-11-17, §§216-218, 220-248

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§216-218, 220-248

Datum då anslaget publiceras

2021-11-25

Datum då anslaget avpubliceras

2021-12-17

Senast uppdaterad den 25 november 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: