Hoppa till huvudinnehåll

Samhällsbyggnadsnämnden 2024-06-19 §§ 87-112

Sidnamn i EPI-server

Samhällsbyggnadsnämnden 2024-06-19 §§ 87-112

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kerstingatan 2

Paragrafer

§§ 87-112

Datum då anslaget publiceras

2024-06-26

Datum då anslaget avpubliceras

2024-07-18

Senast uppdaterad den 26 juni 2024