Samordningsförbundet Centrala Östergötland, 2019-03-22, §§25-40

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2019-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet, Platensgatan 5A

Paragrafer

§§25-40

Datum då anslaget publiceras

2019-04-05

Datum då anslaget avpubliceras

2019-04-29

Senast uppdaterad den 5 april 2019