Samordningsförbundet Centrala Östergötland, 2019-04-12, §§§41-52

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2019-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet, Platensgatan 5A

Paragrafer

§§§41-52

Datum då anslaget publiceras

2019-05-02

Datum då anslaget avpubliceras

2019-05-24

Senast uppdaterad den 2 maj 2019