Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samordningsförbundet Centrala Östergötland, 2020-05-29, §§58-71

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2020-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Samordningsförbundet, Platensgatan 5A

Paragrafer

§§58-71

Datum då anslaget publiceras

2020-06-12

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-06

Senast uppdaterad den 12 juni 2020