Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samordningsförbundet Centrala Östergötland, 2020-09-18, §§72-90

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2020-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Platensgatan 5A

Paragrafer

§§72-90

Datum då anslaget publiceras

2020-10-07

Datum då anslaget avpubliceras

2020-10-29

Senast uppdaterad den 7 oktober 2020