Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samordningsförbundet Centrala Östergötland, 2021-04-23, §§42-55

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2021-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Platensgatan 5A

Paragrafer

§§42-55

Datum då anslaget publiceras

2021-04-28

Datum då anslaget avpubliceras

2021-05-20

Senast uppdaterad den 28 april 2021