Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samordningsförbundet Centrala Östergötland, 2021-05-28, §§56-71

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2021-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Platensgatan 5A

Paragrafer

§§56-71

Datum då anslaget publiceras

2021-06-04

Datum då anslaget avpubliceras

2021-06-28

Senast uppdaterad den 4 juni 2021