Hoppa till huvudinnehåll

Samordningsförbundet Centrala Östergötland, 2023-09-15, §§127-146

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2023-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Platensgatan 5A

Paragrafer

§§127-146

Datum då anslaget publiceras

2023-09-18

Datum då anslaget avpubliceras

2023-10-10

Senast uppdaterad den 18 september 2023