Hoppa till huvudinnehåll

Samordningsförbundet Centrala Östergötland, 2024-04-26, §§44-62

Organ

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Sammanträdesdatum

2024-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Platensgatan 5A

Paragrafer

§§44-62

Datum då anslaget publiceras

2024-05-15

Datum då anslaget avpubliceras

2024-06-07

Senast uppdaterad den 15 maj 2024