Social- och omsorgsnämnden, 2019-01-09, §§1-6

Organ

Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§1-6

Datum då anslaget publiceras

2019-01-09

Datum då anslaget avpubliceras

2019-01-31

Senast uppdaterad den 9 januari 2019