Social- och omsorgsnämnden, 2019-02-27, §§26-54

Organ

Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§26-54

Datum då anslaget publiceras

2019-03-07

Datum då anslaget avpubliceras

2019-03-29

Senast uppdaterad den 7 mars 2019