Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Social- och omsorgsnämnden, 2021-09-22, §§142-168

Organ

Social- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen. Barnhemsgatan 2

Paragrafer

§§142-168

Datum då anslaget publiceras

2021-10-05

Datum då anslaget avpubliceras

2021-10-27

Senast uppdaterad den 5 oktober 2021