Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Social-och omsorgsnämnden, 2020-06-16, §§123-148

Organ

Social-och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§123-148

Datum då anslaget publiceras

2020-06-18

Datum då anslaget avpubliceras

2020-07-10

Senast uppdaterad den 18 juni 2020