Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Social-och omsorgsnämnden, 2021-04-21, §§79-64, 66-79

Organ

Social-och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§79-64, 66-79

Datum då anslaget publiceras

2021-04-23

Datum då anslaget avpubliceras

2021-05-15

Senast uppdaterad den 23 april 2021