Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Social-och omsorgsnämnden, 2021-04-21, omedelbar justering §§65

Organ

Social-och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen, Drottninggatan 16

Paragrafer

§§65

Ärenderubrik

Daglig verksamhet, lättnader i begränsning i deltagandet på grund av Corona- pandemin

Datum då anslaget publiceras

2021-04-21

Datum då anslaget avpubliceras

2021-05-13

http://linweb.linkoping.se/var-kommun/administration/dokument-och-arendehantering/namndsekreterare/anslag-omedelbar-justering/

 
 
 
 
 

Senast uppdaterad den 21 april 2021