Bygg- och miljönämndens presidium, 2020-02-05, §§3

Organ

Bygg- och miljönämndens presidium

Sammanträdesdatum

2020-02-05

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Drottninggatan 45

Paragrafer

§§3

Datum då anslaget publiceras

2020-02-13

Datum då anslaget avpubliceras

2020-03-06

Senast uppdaterad den 13 februari 2020